Phiradio Pindah Ke http://phiradio.tikomdik-disdikjabar.id

Kunci Jawaban Kelas 6 SD MI Tema 6 Halaman 113 Semester 2 Tahun Ajaran 2021-2022. Pada artikel kali ini kami akan membahas kunci jawaban pada halaman 113 Tema 6. Semoga artikel yang kami bagikan ini dapat membantu adik-adik dalam pelaksanaan proses pembelajaran terkhusus pada Tema 6 kelas 6 di semester 2.

Berikut ini kunci jawaban halaman 113 Tema 6 kelas 6 SD MI semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Materi perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas yang dibahas dalam Tema 6 halaman 113 tersebut.

Baca Yuk :

Kunci Jawaban Kelas 6 SD MI Tema 6 Halaman 113 Semester 2 Tahun Ajaran 2021-2022

Ciri Masa Kanak-Kanak dan Masa Pubertas

Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas?

Lakukan kegiatan berikut!
Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas!
Jika kamu anak laki-laki carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas.
Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas.
Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah. Tuliskan keterangan di samping gambar.
Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas.
Contoh:

Gambar anak pada masa kanak-kanak
adik-adik dapat mencari gambarnya
Ciri-cirinya :
1. Mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa
2. Mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar
3. memiliki rasa ingin tahu yang besar
4. Emosi masih berubah-rubah
5. Keinginan memiliki barang orang lain
6. Mulai mengenal hal-hal yang baik dan buruk

Gambar anak perempuan pada masa pubertas
adik-adik dapat mencari gambarnya
Ciri-cirinya :
1. Tumbuhnya rambut halus diketiak
2. Suara menjadi melengking
3. Payudara mulai tumbuh dan membesar
4. Pinggul membesar

Gambar anak laki-laki pada masa pubertas
adik-adik dapat mencari gambarnya
Ciri-cirinya :
1. Badan bertambah tinggi
2. Jakun mulai tumbuh
3. Bahu bertambah lebar dan bidang
4. Suara membesar
5. Tumbuhnya rambut halus diketiak dan alat kelamin

Kesimpulan:
Perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah :
Pada segi fisik terjadi perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas, diantaranya adalah pada masa kanak-kanak belum muncul rambut halus di ketiak dan alat kelamin, sedangkan masa pubertas sudah mulai tumbuh. belum berubahnya suara pada masa kanak-kanak, sedangkan pada masa pubertas sudah adanya perubahan suara , baik putra maupun putri dan sebagainya. Dari segi nonfisik untuk masa kanak-kanak masih kurang sikap sosialnya (hubungan dengan individu yang lain) dibandingkan dengan masa pubertas.

Kunci Jawaban Kelas 6 SD MI Tema 6 Halaman 113 Semester 2 Tahun Ajaran 2021-2022

pikiran-rakyat.com

Baca Yuk :

Artikel Pilihan :

Artikel Sebelumnya : «
Artikel Selanjutnya : »

Tags: , , , , , ,