Dluz.club Portal Fashion Beauty Parenting Wisata

Kunci Jawaban Kelas 4 SD MI Prediksi Soal UAS PAS Semester 1 Bahasa Sunda lengkap dengan Kisi-kisi . Salah satu mata pelajaran yang akan muncul pada pelaksanaan UAS PAS adalah bahasa Sunda, murid-murid kelas 4 SD MI diharapkan mulai mempersiapkan diri.

Dibawah ini telah tersusun prediksi soal UAS PAS TA 2021 matpel Bahasa Sunda kelas 4 SD MI yang dilengkapi dengan kisi-kisi kunci jawaban.

Baca Yuk :

Salah satu cara berlatih untuk menghadapi UAS PAS asalah dengan cara memprediksi soal dan kunci jawaban pada mata pelajaran bersangkutan yakni bahasa Sunda.

Kunci Jawaban Kelas 4 SD MI Prediksi Soal UAS PAS Semester 1 Bahasa Sunda lengkap dengan Kisi-kisi

Soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda dalam ulasan di artikel ini diprediksi akan muncul pada pelaksanaan UAS PAS.

Artikel ini juga dimaksudkan menjadi bahan belajar untuk adik-adik di rumah agar lebih siap saat pelaksanaan UAS PAS mendatang

Dengan demikian, simaklah prediksi kisi-kisi UAS PAS mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 4 SD.

Pek baca carita dihandap ieu!

Karesep Muhamad Hilal

Nepangkeun wasta abdi Hilal. Lengkepna Muhamad Hilal. Abdi dilahirkeun di Sumedang, 7 Maret 2003. Karesep abdi maen bola. Abdi sakola nembe kelas 4 di SD negri 1 Cidadap. Abdi resep maen bola ti ngawitan TK dugi ka ayeuna.

Pek jawab pananya dihandap ieu!

1. Saha ngaran lengkepna Hilal teh?

Eusi : Muhamad Hilal

2. Dimana Hilal dilahirkeun?

Eusi : Sumedang

3. Iraha Hilal dilahirkeun?

Eusi : 7 Maret 2003

4. Sakola dimana ayena Hilal, kelas sabaraha?

Eusi : SD Negeri 1 Cidadap Kelas 4

5. Naon ari karesep hilal the?, ti iraha resepna?

Eusi : Hilal resep pisan kana maen bola, ti kawitan TK dugi ka ayeuna SD

Ieu dihandap aya pedaran ngenaan tutuwuhan. Pek ku hidep baca !

Jawer Kotok

Ngaran tutuwuhan iwu teh Jawer Kotok. Sok dipelak di pipir imah. Dauna siga jajantung nu sisina reregean leutik sakurilingna. Kembang kaluar tina pucukna. Jawer kotok bakal alus jadina upama dipelak didataran nu datar. Manfaatna dijieun hiasan dipakarangan imah jeung dijieu obat rupa-rupa panyakit diantarana: kencing manis, borok, nyeri beuteung jeung bisul.

Pek jawab pananya dihandap ieu!

6. Dimana sok dipelakna jawer kotok teh?

Eusi : Di pipir imah

7. Naon manfaatna jawer kotok teh?

Jawaban : Manfaatna dijieun hiasan dipakarangan imah jeung dijieu obat rupa-rupa panyakit diantarana: kencing manis, borok, nyeri beuteung jeung bisul.

Bewara

Assalamualaikum wr.wb

Kasadayana murid SD negeri 1 Cidadap dina dinten Sabtu kaping 19 Agustus 2020 kedah nyandak tutuwuhan kanggo dipelak dipakarangan sakola. Tutuwuhan anu dicandak kedah jenis herbal, nyaeta tutuwuhan anu tiasa dimanfaatkeun kanggo landog. Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wasalamualaikum wr.wb

Pupuhu kelas IV
SD Negeri Cidadap

Kartika Kulsumah

Pek jawab pananya ieu dihandap!

8. Kusaha eta beware ditepikeuna?

Eusi : Pupuhu kelas 4, Kartika Kulsumah

9. Dinten naon murid kedah nyandak tutuwuhan teh?

Eusi : Sabtu, 19 Agustus 2020

10. Tutuwuhan jenis kumaha anu kedah di candak teh?

Jawaban : Tutuwuhan jenis herbal anu tiasa dimanfaatkeun kanggo landog.

Nah, itulah sekumpulan soal dan kunci jawaban prediksi soal UAS Bahasa Sunda kelas 4 SD dan MI.

Disclaimer: Prediksi soal UAS dibuat sebagai gambaran bagi siswa untuk mengetahui pembahasan yang ada didalamnya dan prediksi soal UAS tersebut bisa saja tidak sesuai dengan yang aslinya.

Kunci Jawaban Kelas 4 SD MI Prediksi Soal UAS PAS Semester 1 Bahasa Sunda lengkap dengan Kisi-kisi

Sumber : pikiran-rakyat.com

Baca Yuk :

Artikel Sebelumnya : «
Artikel Selanjutnya : »

Tags: , , , ,

Streaming Now